Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

Sedmý ročník

Noční vzpomínkový pochod Clay-Eva 2010 letos s výjimečnými hosty!

Letos se již poosmé konal noční pochod Clay-Eva. Tento pochod je věnován památce skupiny Clay, která byla vyslána v roce 1944 z Anglie do tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Skupina byla vysazena 13. dubna poblíž obce Hostišová na Zlínsku, poté podnikla náročný třídenní pochod Hostýnskými vrchy až do Bystřice pod Hostýnem, kde našla kontaktní osoby. Rádiové spojení s Vrchním radiovým ústředím v Londýně navázali již 14 dní po seskoku (30. dubna 1944) a udrželi ho na různých místech až do března 1945. Radiotelegrafické depeše obsahovaly rozličné politické, hospodářské a vojenské informace. Radista skupiny Čestmír Šikola přijal okolo 250 – 300 depeší a vyslal něco přes 800 radiogramů. Tím se každopádně co do kvantity zpráv desant Clay zařadil mezi nejúspěšnější výsadky působící během 2. světové války v týlu nepřítele. Všem třem členům se podařilo přežít až do konce války, ale nastupující totalitní ideologie přinutila dva z nich emigrovat do zahraničí a radistu Čestmíra Šikolu uvrhla do těžkého žaláře. Ale i to se všem třem podařilo přežít.

Počasí celý týden nebylo pochodu příliš nakloněno. Až v pátek déšť ustal a trasa pochodu mohla začít schnout. Účastníci pochodu Clay-Eva potvrdili, že ani nepřízeň počasí nemůže odvrátit jejich účast, tak se hromadné odhlašování skupin z pochodu nekonalo.

Na start pochodu se letos postavilo 85 účastníků, ale těch, kteří se zúčastnili pouze slavnostního zahájení, bylo mnohem více. Dle očekávání dorazila na zahájení pochodu velmi vzácná návštěva. Z USA přiletěli dva synové dvou členů skupiny. Pan Michael Štokman, syn šifranta skupiny Jiřího Štokmana a pan Antonín Bartoš ml., syn velitele skupiny. Trojici přímých potomků členů výsadku Clay doplnil Ing. Čestmír Šikola ml., syn radisty skupiny, který přijel z Malé Skály. Ani letos nechyběli Jan Štokman z Buchlovic, synovec Jiřího Štokmana z Buchlovic a paní Bohumila Zicháčková, z Bystřice pod Hostýnem, dcera významných spolupracovníků skupiny.

Vzhledem k tomu, že v sobotu 17. dubna 2010 uplynulo 90. let od narození šifranta skupiny Jiřího Štokmana, nesl se letošní pochod v duchu tohoto jubilea. Na začátku slavnostního setkání seznámil příchozí Mgr. Ondřej Machálek s životními osudy Jiřího Štokmana. Mgr. Michal Mynář, který celý ceremoniál provázel svým slovem, se zhostil i hudebního občerstvení a zahrál hymnu pochodu „Jdou muži tmou“, jejímž je autorem.

Nakonec dostali slovo vzácní hosté. Před mikrofon s krátkou zdravicí předstoupili všichni tři synové a i Jan Štokman, který doplnil životopis Jiřího Štokmana o zajímavé detaily z jeho života v USA. Na závěr ceremoniálu zazněla česká a slovenská hymna (hymna státu, za který parašutisté bojovali), došlo i na položení kytic k pomníku a na čestnou salvu z pušek členů klubu vojenské historie Hraničářského pluku 19.

Místa startu skupin byla opět dvě. Do terénu mohli účastníci vyrazit jako již tradičně z Rackové od fotbalového hřiště a zdatnější si mohli vyzkoušet kompletní trasu pochodu přímo z Hostišové. I letos byla na trase U Tří kamenů přichystána zastávka v podobě bedny s vysílačkou, ve které byla kronika pochodu a pro každého pamětní placka. U vlakového nádraží v Bystřici pod Hostýnem vzniklo cílové stanoviště, u kterého se mohli zmožení pochodující zahřát horkým čajem a vychutnat již tradiční chléb se sádlem a cibulí. Obdrželi zde také účastnické listy.

Za všechny organizátory pochodu chci poděkovat nejen těm, díky jejichž pomoci náš pochod může probíhat, ale i účastníkům, kteří svým vzorným chováním přispívají k hladkému průběhu a důstojnosti celé akce. Již nyní Vás můžeme srdečně pozvat na osmý ročník pochodu, který se uskuteční z 15. na 16. dubna 2011. Pro konkrétní informace sledujte internetové stránky pochodu: http://clay-eva.cz

Za pořadatele pochodu Ing. Marek Bartošek