Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

ODKAZY

 • http://spolekodboje.cz/
  Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.
 • http://blazice.cz/cz/clay-eva.htmlStránky obce Blazice (okres Kroměříž) pojednávající o Clay, zejména o působení skupiny v této obci. Pdf kniha ke stažení, obsah pamětní tabule, reportáž o odhalení pamětní tabule 1. 9. 2018.
 • http://www.holocaust.cz
  Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Internetové stránky holocaust.cz tak mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné.
 • http://www.skautskestoleti.cz/
  Skautské století je projekt Junáka, který si klade za cíl vytvořit internetovou kroniku skautingu v českých zemích. Jejím hlavním obsahem budou nahrávky skautských pamětníků ze všech období, fotografie a další dokumenty, které budou dostupné pro všechny návštěvníky webových stránek. Projektem chceme využít možná poslední příležitost k zaznamenání životních osudů skautů a skautek v průběhu celého dvacátého století.

Doporučujeme:

Bibliografie

Prameny a literatura k tématu odboje na Moravě (s důrazem na Moravu střední) a parašutistických výsadků z Velké Británie.

 • BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945. Praha 1999, s. 657.
 • BURIAN, M., KNÍŽEK, A., RAJLICH, J., STEHLÍK, E. Atentát. Operace Anthropoid 1941-1942. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2002. s. 95, ISBN 80-7278-157-X.
 • KOLEKTIV. Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka. Naše vojsko, Praha 1988.
 • GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny Protektorátu. Praha 1996.
 • GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV.b 1938-1945. Paseka, Praha-Litomyšl, 2007, s. 744.
 • KOLEKTIV. Kronika druhé světové války. Praha: Fortuna Print. 2000, s. 511, ISBN 80-86144-61-5.
 • KOUTEK, J.: Tichá fronta, Naše vojsko – Český svaz protifašistických bojovníků, Praha, 1985, s. 288.
 • KŘEN, JAN: V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939-1940. Praha 1969.
 • KUKLÍK, J.: Londýnský exil a obnova československého státu 1938 – 1945. Praha 1998.
 • KUNC, R. Clay-Eva volá Londýn… Praha: Melantrich, 1992, s. 304, ISBN 80-7023-122-X
 • KUTHAN, J. P.: Muži Zvláštní skupiny D. SPČO Brno, 2001.
 • MAREK, J.: Pátou kartu bere smrt. Českoslovenští parašutisté v britských battledressech 1941-1945. Cheb 2000.
 • MEZIHORÁK, F.: Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938 – 1945. Praha 1997
 • NEUMANN, M., Kronika žhavých dnů. Historie Tajné vojenské a civilní organizace Holešov. Holešov: Regionální půlměsíčník MěÚ Holešov – Holešovsko, 1998, s. 64 .
 • POSPÍŠIL, J. – ŠIKOLA, Č. Nešli stejnou cestou. Osudy parašutistů a konfidentů gestapa. Vizovice 1994.
 • POSPÍŠIL, J. Radista skupiny Clay Eva vzpomíná. Kroměříž: Týdeník Kroměřížska, 1990, s. 113 .
 • POSPÍŠIL, J.: Hyeny. Lípa, Vizovice 1996.
 • SLÁDEK, O. Přicházeli z nebe. Praha: Naše vojsko, Praha 1993.
 • SLÁDEK, O. Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-45. Praha: Naše vojsko 1991.
 • SLÁDEK, O. Zločinná role gestapa. Praha: Naše vojsko 1986.
 • ŠOLC, J. Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Praha 1991.
 • ŠOLC, J.: Podpalte Československo! Akce Benjamin. Praha 1991.
 • ŠOLC, J.: Podpalte Československo! Operace Perun. Praha 1991.
 • UHLÍŘ, J. B. Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace. Praha 2002.
 • Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. VHÚ, Praha, 2005, s. 348.
 • BENČÍK, A. a kol.: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Naše vojsko, Praha 1961.