Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

Třetí ročník

Dne 21. dubna 2006 se nás 30 odvážných sešlo v podvečer v Rackové, abychom se pokusili vykonat noční pochod u příležitosti vysazení paraskupiny Clay s vysílačkou Eva, která před 62. lety seskočila v prostoru Mysločovice-Racková. Skupinu Clay tvořili 3 lidé: velitel skupiny Antonín Bartoš, šifrant Jiří Štokman a radista Čestmír Šikola.

Tento ročník byl bohatý na rekordy a překonávání ročníků minulých. Už počtem účastníků, ale i jejich vzdáleností bydliště. Kromě příchozích z našeho regionu jsme přivítali i 3 účastníky bydlištěm z Prahy, Mostu a Kamenného Újezdu. Letošní pochod probíhal ve znamení zpravodajských úspěchů skupiny Clay, proto jsme na začátku pochodu skupiny seznámili s fakty a historií a také jim zadali úkol, aby podle popisu našli „vysílačku“ ukrytou v písku potoka. Toto bylo podle skutečnosti, kdy členové Clay museli jednu z vysílaček ukrýt, aby si tak ulehčili v namáhavém pochodu. Později se pro ni vrátili a vyzvedli ji.

Naše skupiny se postupně vydaly na trať, která se snažila co nejvěrněji kopírovat pochod původní, ovšem pro lepší orientaci po značených turistických cestách. Prošly Lukovečkem, na Ondřejovsko, na rozcestí pod Oklukem, ke Třem kamenům, na Tesák a potom do Bystřice. Letošní rok nám také přálo počasí. Byla krásná bezmračná noc a na nebi jsme tak mohli poznávat hvězdy, bez rušení jakýmkoli světelným smogem. Navíc noční příroda má také své magické kouzlo. Všechny skupiny se dostaly v různém stavu opotřebení dříve nebo později do Bystřice pod Hostýnem a poté se účastníci rozjeli do svých domovů. Myslím, že účastnický list, za úspěšné přežití si zasloužili úplně všichni, kteří se rozhodli jednou v roce vyměnit sladký spánek za neobvyklý zážitek.
Tímto pochodem jsme chtěli netradičním způsobem připomenout odvahu nejen skupiny Clay, ale vůbec všech lidí působících za druhé světové války v domácím odboji. Doufáme, že se nám to podařilo.
Další pochod už nyní plánujeme na příští rok přibližně ve stejnou dobu, více informací najdete na internetových stránkách www.clay-eva.wz.cz .

Za organizátory pochodu: Ondřej Machálek
(jedná se o článek do místního čtrnáctideníku Holešovsko)