Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

O WEBU

Náš záměr

Hlavní myšlenkou všech našich aktivit je shromažďovat, vracet a udržovat v povědomí nejširší veřejnosti vše, co souvisí s činnosti desantu Clay-Eva a osudy jejich spolupracovníků v domácím odboji. Naše aktivity jsou:

  • každoroční pořádání nočního vzpomínkového pochodu ve stopách paraskupiny Clay-Eva. Během pochodu sbírka na charitativní účely.
  • dokumentace míst, věcí, vzpomínek zjišťování a publikování nových poznatků spojených s působením skupiny Clay-Eva a jejích spolupracovníků v odboji v rámci regionu střední Moravy.
  • spravování webu http://clay-eva.cz, který bude informovat o skupině a postupně publikovat dokumenty, texty a jiné materiály spojené nejen s tímto výsadkem, ale odbojem obecně.

Noční vzpomínkový pochod

Nočním vzpomínkovým pochodem chceme připomenout seskok paraskupiny Clay v našem regionu. Tímto chceme uctít odvahu nejen tohoto výsadku, ale i ostatních výsadkových skupin a vůbec všech Čechů působících v odboji na území Protektorátu Čechy a Morava. Pochod přibližně kopíruje trasu, kterou musela skupina ujít než se dostala od místa seskoku (katastr obce Hostišová) na kontaktní adresu v Bystřici pod Hostýnem.

Devátý ročník se bude konat 13. dubna 2012

Obsah stránek

Kromě informací o organizaci nočního vzpomínkového pochodu (sekce AKCE), kde je možnost přihlášení se na pochod, naleznete na těchto zde několik základních informačních článků o historii Clay–Eva (sekce HISTORIE). Nechybí FOTOGALERIE z pochodu, ODKAZY na tématické weby a literaturu a KONTAKT na nás, organizátory.

Pochod je pořádán pod záštitou JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR, střediska Holešov a od roku 2008 ve spolupráci s občanským sdružením Horizont Hostišová a zastupitelstvem obce Hostišová.