Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

Jiří Štokman

Jiří Štokman
Jiří Štokman se narodil 17. dubna 1920 v Buchlovicích. Po maturitě na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti se přihlásil ke studiu na Masarykově univerzitě v Brně. Ovšem události 17. listopadu mu univerzitní studium znemožnili a proto se vrací zpět do Buchlovic.
V této době se i se svým bratrem zapojuje do odbojové práce v Obraně národa a ochotně se všeho zúčastňuje. Na přelomu listopadu a prosince 1939 podstatnou měrou pomáhá svému bývalému profesorovi Nigrinovi, který je zatčen gestapem, utéct z nemocnice a dokonce ho ukrýt u svých rodičů je rozhodnuto, že musí utéct. 21. prosince 1939 překročil ilegálně hranici a 26. prosince se už hlásil na francouzském konzulátě v Budapešti. Známou cestou přes Maďarsko, Balkán, Turecko a Sýrii do Libanonu. 4. června 1940 prezentován v čs. vojenském táboře v Agde. Po skončení francouzského tažení přijel 12. července do Anglie. Zařazen byl k 1. rotě II. praporu. I on prodělal školu pro důstojníky v záloze v Moreton Paddox. Krátce poté se přihlásil k nasazení v týlu nepřítele a byl přemístěn přímo k II. odboru MNO do Londýna. Během let 1942 až 1943 absolvoval všechny potřebné kurzy. Po zařazení o skupiny Clay čekal na vyslání do útoku.

© Clay-Eva.cz 2011