Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

Antonín Bartoš

Antoní BartošAntonín Bartoš se narodil 12. září 1910 v Lanžhotě u Břeclavi. Po maturitě na břeclavském gymnáziu nastoupil zaměstnání jako poštovní adjunkt. V roce 1932 byl odveden a později nastoupil jako vojín u 2. roty 10. hraničářského praporu v Třebišově. Od 15. listopadu 1933 do 24. března 1934 absolvoval s dobrým prospěchem poddůstojnickou školu. Po ukončení vojenské prezenční služby se vrátil ke svému občanskému zaměstnání. Roku 1938 byl 20. září povolán na vojenské cvičení . V důsledku mobilizace byl dále ponechán v činné službě, z níž byl propuštěn 8. října. Do Břeclavi zabrané Němci se, ale už vrátit nemohl a proto si nalezl nové zaměstnání na nádražní poště v Brně. 10. března 1940 se rozhodl odejít spolu se svým bratrem Františkem a kamarády Janem Fojtíkem a Jaroslavem Kovanou do zahraniční armády. Podařilo se jim všem překročit moravsko-slovenskou hranici a obvyklou cestou přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko a Sýrii dojet až do Libanonu, a potom lodí z Bejrútu do Marseille. Hned 15. května 1940 byl Antonín Bartoš v Agde prezentován u čs. vojenské zahraniční jednotky jako vojín k 4. rotě 2. pěšího pluku. Prodělal celé francouzské tažení a po jeho skončení přijel v první polovině července 1940 lodí Rod el Farag do Anglie. Zde byl zařazen k II. pěšímu praporu umístěnému ve Walton Hallu. 15. března roku 1941 byl povýšen do hodnosti svobodníka aspiranta. V Moreton Paddox absolvoval školu důstojníků v záloze, kde se také seznámil se svými druhy Jiřím Štokmanem a Čestmírem Šikolou. Při náboru se přihlásil k nasazení pro zvláštní účely a prošel řadou specializovaných kursů. Na odeslání k plnění úkolu v protektorátě pak čekal i se svými druhy na vyčkávací stanici u Oxfordu a Stevenage.

Zemřel 13. prosince 1998 ve věku 88 let a je pochován na hřbitově St. Michael’s v New Yorku.

© Clay-Eva.cz 2011