Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

HISTORIE

Historická událost:

Ve čtvrtek třináctého dubna 1944 byla do naší oblasti pod hostýnskými vrchy vysazena skupina Clay s vysílačkou Eva ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. Hned po vysazení v prostoru Mysločovice – Racková (konkrétně v katastru obce Hostišová – nachází se zde i malý pomník, který byl zbudován v roce 2005) se vydali na pochod do Hostýnských vrchů. Nejprve měli představu, že dojdou až do Valašského Meziříčí nebo Rožnova pod Radhoštěm, ale kvůli únavě a tenčícím se zásobám se rozhodli najít úkryt u zámečníka Oldřicha Procházky v Bystřici pod Hostýnem. Prošli údolím Fryštáku, Lukovečku a vstoupili do hor. Došli do blízkosti Tří kamenů a kolem silnice Bystřice-Vsetín se dostali až do Chvalčova a pak do města k adrese. Celý pochod jim trval tři dny, přičemž šli jenom navečer a v noci.

Výchozím zdrojem pro poznání osudů Clay-Evy pro nás byla kniha Clay-Eva volá Londýn, kterou podle vzpomínek Antonína Bartoše zpracoval Radimír Kunc. Je psaná velmi poutavým stylem se smyslem pro dramatický popis událostí. Již po prvním přečtení nás tak upoutala. Při pátrání po osudech skupiny tedy v prvé řadě čerpáme z tohoto pramene, ale jak je naší povinností, budeme informace z ní převzaté postupně kriticky konfrontovat s jinými knihami, prameny a svědectvími při dalším výzkumu.

© Clay-Eva.cz 2008