Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

AKCE – POCHOD

Kdy, kde, jak…?

Dvacátý ročník pochodu se uskuteční v termínu v pátek 14.4.2023. Start pochodu bude opět v obci Hostišová, příp. Racková (Zlínský kraj) ve večerních hodinách. Startu bude předcházet slavnostní zahájení, které se uskuteční v obci Hostišová u pomníčku zbudovaném poblíž místa seskoku. Konec pochodu bude tradičně v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Bystřici pod Hostýnem.

Přihlašování bude spuštěno v sobotu 18.2.2023
Uzávěrka přihlášek bude 1.4.2023 ve 22.00h.

Kdo se může zúčastnit?

Pochod je určen pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o noční akci a trasa je dlouhá asi 30 nebo 36 km (podle výběru trasy), tak se pochodu mohou zúčastnit pouze osoby starší 15-ti let. Mladší osoby pouze za doprovodu dospělého.

Organizace pochodu:

Na trasu jsou vysílány skupiny 25-ti osob. Počet je stanoven s ohledem na bezpečnost. Z toho důvodu je vhodné, aby se účastníci ve skupinách již přihlásili. Případní jednotlivci budou na místě sloučeni do skupin, nebo přiřazeni k již existujícím skupinám (samozřejmě jsme raději, když nemusíme nikoho nikam přiřazovat).

Trasu pochodu prochází každá skupina sama, podle svých dovedností. Trasa není nijak speciálně značena, ale je téměř celá vedena po turistických značkách. Doporučenou výbavou je mapa Hostýnských vrchů vhodného měřítka.

Jednotlivec nebude na pochod připuštěn, stejně jako osoby mladší 15-ti let bez doprovodu)!

Co při pochodu zažijete?

Každý účastník obdrží „průvodku“, ve které jsou informace nejen o skupině Clay-Eva (každý rok se snažíme o jiné informace, neradi bychom se opakovali). Občas zpestřujeme pochod různými kvízy a hádankami, které můžete, ale nemusíte řešit. Rozluštění těchto rébusů vás pak čeká zhruba v půli pochodu. Na každého účastníka, který absolvuje celý pochod pak čeká účastnický list a „camrátko“ daného ročníku.

Pochod je stále ve vývoji, takže je možné, že vás bude čekat i něco dalšího, co zde není popsáno.

To, jak si pochod užijete záleží hlavně na vás!

Délka pochodu:

Při startu z Rackové zhruba 30 km členitou noční krajinou. Při startu z Hostišové cca 36 km.

Třetí možností je symbolický pochod z  Hostišové do Rackové o délce 6 km. Ten je určen pro ty, kteří si netroufají nebo nemohou absolvovat trasy delší.

Trasa pochodu:

Trasa A – autentická
Trasa B – klasická
Trasa C – Trasa Jiřího Karlíka

Flash animace 3 variant pochodu Clay-Eva 2009 (pro 10. ročník jsou oficiálně vyhlášeny 3 trasy – start z Hostišové s cílem v Bystřici pod Hostýnem,  start z Rackové s cílem v Bystřici pod Hostýnem a symbolická trasa se startem v Hostišové a cílem v Rackové)

Při registraci k pochodu je nutno zaškrtnout trasu, kterou bude skupina absolvovat.

Podrobnější informace:

Přesné časy, přesná místa startu, trasa pochodu, informace o výstroj a vybavení účastníků budou sděleny účastníkům po přihlášení přes Přihlášku-online.